De romaanse St.-Veronakapel
in Leefdaal 


 startpagina
 geografische situering
 reisroute
 de geschiedenis
   • het Steentijdperk
   • de Romeinse tijd
   • de Merovingers
   • de Karolingers
   • de Middeleeuwen
   • het verval (XV-XVIII e.)
   •de Moderne Tijd
 beschrijving van de kapel
   • de plattegrond
   • de constructie
   • de versiering
 de H. Verona
   • de H. Verona-legende
   • de H. Hubertus-legende
   • de verering
 de Verona-wandeling

 de merovingische kunst
   • het tijdskader
  • de kenmerken
  • de bouwkunst
  • de beeldhouwkunst
  • de miniaturen
  • het edelsmeedwerk

 de karolingische kunst
  • het tijdskader
  • de kenmerken
  • de bouwkunst
      - centraalbouw
      - basilica-kerken
      - crypten
      - kloosters
      - profane gebouwen
  • het edelsmeedwerk
  • de ivoorsnijkunst
  • de miniaturen
  • de muurschilderingen

 de romaanse kunst
  • religieuze aspect
  • het tijdskader
  • de bouwkunst
     - karakteristieken
     - de plattegrond
     - de constructie
     - de versiering
     - scholen in Europa
     - ons land
        - Maaslandgebied
           - kenmerken
           - voorbeelden
        - Scheldegebied
           - kenmerken
           - voorbeelden
     - crypten
     - kloosters
     - profane gebouwen
  • de beeldhouwkunst
       - portalen
       - tympanen
       - kapitelen
       - bas-reliëfs
  • de houtskulptuur
       - cultusbeelden
       - kruisbeelden
       - Maria-beelden
  • de ivoorsnijkunst
  • het metaalgietwerk
  • de edelsmeedkunst
       - in het maasland
       - reliekschrijnen
       - liturgie
       - boekbanden
  • de schilderkunst
       - miniaturen
       - fresco's
       - houtschildering
  • de glasramen
  • de weefkunst

 woordenschat
 links
 publicaties

romaanse doopvonten in ons land


12de eeuwse doopvont in de St.-Pierre et Paul kerk. St. Séverin-en-Condroz (Nandrin)

Vanaf de vroeg-christelijke tijd tot de karolingische periode stond naast de kerk vaak een afzonderlijk baptisterium (=een doopkapel met waterbassin voor onderdompeling van volwassenen). Vanaf de 8ste eeuw legde de Kerk de kinderdoop op en zo komen in noordelijk Europa, naast de baptisteria voor volwassenendoop, ook massieve stenen doopvonten in de kerkgebouwen voor het dopen van kinderen. Van die romaanse doopvonten zijn er in ons land enkele tientallen exemplaren bewaard gebleven. In Doornik en Namen waren er werkplaatsen waar steenhouwers de doopvonten in serie fabriceerden, en zelfs uitvoerden naar het buitenland, bijv. Engeland en zelfs Skandinavië.


Maaslandse kalkstenen doopvont (12de eeuw) uit Tongeren
Brussel, Kon. Musea voor Kunst & Geschiedenis


romaanse doopvont uit de St.-Pieterskerk van Chiny

Maaslands-Romaanse doopvonten zijn ronde kuipen met vier ver naar voren komende mannenhoofden op regelmatige afstand van elkaar. De koppen hebben een cilindervorm, de vormgeving is primitief. Zij staren recht voor zich uit, dragen platte of geen mutsen. Onder de koppen kunnen kleine zuiltjes geplaatst zijn, rondom een dikke ronde schacht. De kuipwand is verticaal en draagt meestal een voorstelling in laagreliëf. De voet is groot en vierkant. De meeste vonten waren van grijsblauwe kolenzandsteen uit Namen, waar ze ook werden gehouwen in speciale ateliers.


doopvont in Doornikse kalksteen. Gentinnes, St.-Gertrudiskerk (1ste helft 12de e.


romaanse doopvont uit de St.-Sulpicekerk van Bevekom


12de eeuwse doopvont in Doornikse steen. Zedelgem, St.-Laurentiuskerk


romaanse doopvont in Doornikse steen. Dendermonde, O.-L.-Vrouwkerk


romaanse doopvont uit de St.-Katharinakerk in Zillebeke

In het Scheldegebied zijn de doopbekkens overwegend vierkant, en rusten op een ronde schacht met 4 kleine zuilen errond. Het geheel staat op een massieve vierkante sokkel. Ook hier zijn de vertikale zijkanten van het stenen bekken versierd met mensen-, dieren- of plantenfiguren. Een veel voorkomende afbeelding is het doopsel van Christus in de Jordaan. De meeste oude vonten uit de Schelde- en Leievallei zijn afkomstig van Doornik waar ze in serie werden gehouwen uit één blok kalksteen.


kalkstenen romaanse doopvont (begin 12de eeuw). Afkomstig uit Doornik of Waasland
(Brussel, Kon. Mus. Kunst & Gesch.)

© Copyright 2005-2007. Alle rechten voorbehouden. Contact: Wim Wylin