De romaanse St.-Veronakapel
in Leefdaal 


 startpagina
 geografische situering
 reisroute
 de geschiedenis
   • het Steentijdperk
   • de Romeinse tijd
   • de Merovingers
   • de Karolingers
   • de Middeleeuwen
   • het verval (XV-XVIII e.)
   •de Moderne Tijd
 beschrijving van de kapel
   • de plattegrond
   • de constructie
   • de versiering
 de H. Verona
   • de H. Verona-legende
   • de H. Hubertus-legende
   • de verering
 de Verona-wandeling

 de merovingische kunst
   • het tijdskader
  • de kenmerken
  • de bouwkunst
  • de beeldhouwkunst
  • de miniaturen
  • het edelsmeedwerk

 de karolingische kunst
  • het tijdskader
  • de kenmerken
  • de bouwkunst
      - centraalbouw
      - basilica-kerken
      - crypten
      - kloosters
      - profane gebouwen
  • het edelsmeedwerk
  • de ivoorsnijkunst
  • de miniaturen
  • de muurschilderingen

 de romaanse kunst
  • religieuze aspect
  • het tijdskader
  • de bouwkunst
     - karakteristieken
     - de plattegrond
     - de constructie
     - de versiering
     - scholen in Europa
     - ons land
        - Maaslandgebied
           - kenmerken
           - voorbeelden
        - Scheldegebied
           - kenmerken
           - voorbeelden
     - crypten
     - kloosters
     - profane gebouwen
  • de beeldhouwkunst
       - portalen
       - tympanen
       - kapitelen
       - bas-reliŽfs
  • de houtskulptuur
       - cultusbeelden
       - kruisbeelden
       - Maria-beelden
  • de ivoorsnijkunst
  • het metaalgietwerk
  • de edelsmeedkunst
       - in het maasland
       - reliekschrijnen
       - liturgie
       - boekbanden
  • de schilderkunst
       - miniaturen
       - fresco's
       - houtschildering
  • de glasramen
  • de weefkunst

 woordenschat
 links
 publicaties

de romaanse miniatuurkunst

Duitsland  |  Frankrijk  |  ItaliŽ  |  Spanje  |  Britse Eilanden  |  Nederland  |  BelgiŽ


een engel meldt Jezus' geboorte aan de herders

De miniatuurkunst in de romaanse periode staat, net als de muurschilderkunst (fresco's) onder Byzantijnse invloed en vertoont het zelfde decoratieve karakter: geen schijn van perspectief, streng gestileerde figuren op een effen, gekleurde achtergrond. De miniaturen zijn des te belangrijker in de schilderkunst omdat ze
  • de decoratieve en iconografische thema's hebben geleverd aan de muurschilders en aan de beeldhouwers
  • de schoonheidswaarde, de menselijke canon en de draperingsstijl hebben geschapen, die gedurende lange tijd in de middeleeuwse beeldende kunst hebben doorgewerkt.


geboorte van Jezus. Evangeliarium van Averbode (1165). Luik, Universiteitsbibl.

De perkamenten handschriften werden in de schrijfateliers van de abdijen verlicht. Het waren deze monniken, die het eerst de religieuze thema's in beeld hebben gebracht, zoals de leken-steenhouwers ze later op grote schaal, tot in de kleinste landelijke kerkjes toe, in steen beitelden.


de nederdaling van de H. Geest op Pinsteren. Regenburg, 1040

Uit de miniaturen, met hun conventionele en schematische uitbeelding, spreekt onmiskenbaar een religieus gedragen zin voor irrealiteit. Het decoratieve effect wordt nagestreeft door mooie vlakvulling en sierlijk lijnenspel, zonder enige diepte (perspectief) weer te geven. Hierbij komt dan nog de pracht van de meestal hevige kleuren (koel groen, staalhard blauw, diep purper, warm rood of vermiljoen en hel geel) en de schittering van het opgelegde goud en zilver.

Onder invloed van de cisterciŽnsers trad vanaf het begin van de 12de eeuw een versobering in: geen of weinig goudbeleg, soepeler tekening en rijziger en natuurgetrouwer gestalten.


Duitsland  |  Frankrijk  |  ItaliŽ  |  Spanje  |  Britse Eilanden  |  Nederland  |  BelgiŽ

© Copyright 2005-2007. Alle rechten voorbehouden. Contact: Wim Wylin